VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING AV AVGIFT

Villkor för återbetalning av icke-deltagande-avgift, tillämpligt enbart för spelare med värdebevis för dagspass.

1. Alla återbetalningsf֨örfrågningar måste göras innan kl 10.00 på evenemangsdagen, genom att ringa bokningskontoret på 0840 839 088.
2. Kortinnehavaren måste vara närvarande vid centret med tillgång till uppgifter om kortet som användes vid betalning samt alla koder på sitt värdebevis.
3. Enbart icke-deltagande-avgift för värdebevis köpta efter 1 juni 2017 är berättigade.
4. Inga delåterbetalningar. För att berättigas en återbetalning får inte någon spelare i din grupp utfärdas någon av de paintbollar som ingår i icke-deltagande-avgiften. Om någon av paintbollarna utfärdas, kommer din återbetalningsförfrågan vara ogiltig.
5. Värdebevis är enbart för heldagsevenemang. Återbetalningar kan bara behandlas för gruppdeltagare som anländer till centret innan kl 10.00 om ovanstående process för återbetalningsförfrågan efterföljs. Skulle en grupp anlända efter kl 10.00, kommer alla paintbollar som ingår i icke-deltagande-avgiften att utfärdas till det antal spelare som är närvarande på dagen.
6. De som uteblir på centret på dagen för bokningen förverkar sina paintbollar samt icke-deltagande-avgiften.
7. Paintbollar kan inte överlåtas (oavsett om de ingår i icke-deltagande-avgiften eller inte).
8. Återbetalningar kan ta upp till 21 arbetsdagar att behandla.
9. Inga återbetalningar kommer att utfärdas på centret. Enbart återbetalningsförfrågningar som görs på evenemangsdagen via bokningskontoret kommer att accepteras och behandlas. Alla återbetalningar behandlas via banköverföring.
10. Återbetalningsförfrågningar som görs efter datumet för ditt evenemang kommer inte att accepteras.
11. Om en kund yrkar på en återbetalning av icke-deltagande-avgiften istället för paintbollarna, kommer Nationwide Paintball anta att gruppen inte vill fortsätta med sin paintballdag.