Legalt

 1. Nationwide Paintball Stockholm har vidtaget alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på dessa webbsidor är korrekt i varje detalj men det garanterar inte eller gör några utfästelser angående innehållet, omfattningen eller fullständigheten av informationen, texten, grafiken, länkar eller andra objekt som ingår på denna webbplats eller någon annan relaterad webbplats. All information och innehåll som finns på denna webbplats tillhandahålls utan några garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, garantier på titel, icke-intrång eller underförstådda garantier, annat än de garantier som är oförmögna till undantag, inskränkning eller modifiering enligt gällande lag.
 2. Inte vid något tillfälle ska Nationwide Paintball Stockholm, våra dotterbolag eller våra licensgivare vara ansvariga för direkta, indirekta, bestraffande, tillfälliga, särskilda eller följdskador som resulterar från användning av eller oförmåga att använda denna webbplats eller informationen som tillhandahålls av webbplatsen. Denna begränsning gäller oavsett om den påstådda skulden baseras på kontrakt, kränkning, försummelse, strikt ansvar eller någon annan grund, även om vi har underrättats om möjligheten för sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador, skall vårt ansvar i sådana jurisdiktioner vara begränsad till den utsträckning som lagen tillåter.
 3. Om inget annat anges är innehållet på denna webbplats och alla relevanta sidor skyddade av upphovsrätten. Denna upphovsrätt inkluderar, men är inte begränsad till, alla bilder, text, formulär och sidor som finns på denna webbplats och relaterade webbplatser. Alla rättigheter är förbehållna. Du får inte återge något av det material som finns på denna webbplats i någon form utan föregående medgivande. Om du vill använda något material på denna webbplats för återpublicering i någon form måste du först skriftligen begära det på info@nationwidepaintball.se

Bokningsvillkor

 1. Alla bokningar är i mån av tillgänglighet. Ditt val av dag är kanske inte tillgängligt, men alternativa datum kommer alltid att erbjudas. Försök boka minst två veckor i förväg. För att öppna ett center, kan vi kräva ett minimiköpbelopp för gruppen av spelare som du vill boka. Var god fråga om specifika krav för varje enskilt center.
 2. Full betalning måste göras för att bekräfta ditt evenemang och ska ha inkommit före dagen för spelen. När du bokat och bekräftat ditt evenemang med betalning, kan inga ändringar eller modifieringar i det valda paketet göras (dvs. nedgraderingar).
 3. I linje med liknande fritidsaktiviteter som erbjuder en tjänst på ett visst datum, kan inga pengar som betalas för paintballbokningar som drivs av oss (inklusive alla pengar som betalats för tjänster som tillhandahålls av oss) återbetalas, med undantag för det som anges i punkt 4 i dessa villkor.
 4. När det gäller dödsfall av en nära anhörig (make, registrerad partner, mamma, pappa, bror, syster, barn, mor-/farföräldrar eller barnbarn) inom sju dagar från avsett evenemang kommer vi, efter ansökan så snart det är praktiskt möjligt men under alla omständigheter senast det föreslagna datumet för evenemanget och åtföljd av en kopia av dödsattesten, göra en återbetalning av de pengar som betalats för ditt evenemang. Alla ansökningar skickas till info@nationwidepaintball.se.
 5. Alla angivna priser för att boka paket är för betalningar gjorda personligen (vid ett paintballcenter). Dessa betalningar är slutgiltiga och kan inte ändras på något vis – vilket innebär att när du väl betalat kan du inte ändra datum på din bokning och för spelare som inte har möjlighet att spela på dagen du bokat går betalningen förlorad och inga kreditplatser ges. Betalningar över telefon ådrar sig en hanteringsavgift om 6.99% och innebär att din bokning är flexibel och kan flyttas till ett annat datum om så önskas (beroende av tillgänglighet), att kreditplatser ges för spelare som inte deltar i evenemanget och att dessa spelare kan spela på ett nytt datum i framtiden som du väljer utan någon ytterligare betalning (återigen, beroende av tillgänglighet).
 6. Vi rekommenderar att du bekräftar att alla spelare kan komma det datum du valt innan du slutför din bokning då misstag inte kan rättas till efter att ditt evenemang bekräftats med betalning. Om någon inte kan delta i spelet den dag du bokat, kommer förskottsbetalningen för den personen gå förlorad, men kreditplatser kan bäras vidare för ett framtida besök, beroende på din bokningsstatus.
 7. Din bokning är inte bekräftad innan du gjort full betalning och erhållit bokningsbekräftelse via e-post. Om du inte skulle få denna innan din speldag, vänligen kontakta vårt bokningscenter på 0844 683 774. Vi har öppet dygnet runt, 7 dagar i veckan.
 8. Observera att vi inte kan acceptera ansvar för eventuella fel som beror på de uppgifter du angett felaktigt online. Se till att du har fyllt i alla fält korrekt. Vi kräver också en giltig e-postadress så vi kan kontakta dig med eventuella uppdateringar i din bokning.
 9. Minimiåldern för alla spelare på speldagen vid nationella center är 10 år. Inga spelare under denna ålder på speldagen, utan dispens, kommer inte tillåtas att spela. För mer information var god tala med en medlem i vårt team på 0844 683 774.
 10. Paintballcentrens placering kan ändras av orsaker utanför vår kontroll och kartan är enbart vägledande.
 11. Enbart paintbollar som tillhandahålls av paintballcentret på dagen för ditt evenemang får användas på centret. Bollar som inte tillhandahållits av paintballcentret kommer att beslagtas och förstöras av hälso- och säkerhetsskäl.
 12. Alla spelare måste samtycka till att vara bundna till våra spelvillkor och säkerhetsföreskrifter. Alla spelare som är oförmögna att följa våra hälso- och säkerhetsföreskrifter kommer att uteslutas från centret utan återbetalning.
 13. Kuponger kan inte användas i kombination med någon annan rabatt eller något annat erbjudande som marknadsförts på denna webbplats.